accessible
24.01.2019 /
     
 
 

החל מה 1 לפברואר 2016 כב בשבט תשע"ו , מצטרף  אשכול גולן לשאר חברות התחבורה הציבורית המשתמשות בהסדר ערך צבור.

 

מהו ערך צבור --  הסדר נסיעה המאפשר הטענת כסף לכרטיס הרב קו והמרתו לערך צבור שבאמצעותו ניתן לנסוע בכל החברות והאזורים אשר מכבדים הסדר זה.

 

ניתן לרכוש הסדר ״ערך צבור״ בסכומים נקובים וקבועים: 200 / 150 / 100 / 50 / 30 ש״ח וכל צירוף של סכומים אלו.

בכל הטענה מזוכה הכרטיס, בהתאם לזכאות הנוסע, בערך כספי גבוה יותר מזה ששולם בפועל

)ראו טבלה) היות וההנחה התקבלה כבר במעמד הטעינה , בעת התיקוף (תשלום עבור נסיעה) יופחת התעריף המלא של הנסיעה מהערך הצבור.

התשלום בפועל הגבוה ביותר שניתן להטעין לכרטיס הוא 400 ₪

 

הערך הנטען בכרטיס הרב-קו לפרופיל

תשלום בפועל

     רגיל

סטודנט רגיל /זכאי/ נכה

סטודנט מורחב /ותיק /נוער

30

37.5

45

60

50

62.5

75

100

100

125.0

150

200

150

187.5

225

300

200

250.0

300

400

 

כרטיסים אשר מוטענים בהסדרי הנסיעה הישנים (כרטיסיות בכל הקודים , ובכל סוגי ההנחות) , ישמשו את בעליהם עד תום, ולא יומרו לערך צבור.

 

בתאריך זה יוזלו תעריפי הנסיעה בכל הארץ , המחירים החדשים באשכול גולן בטבלה.

 

קוד

מחיר ישן

מחיר חדש

1

4.2

3.6

2

5.2

4.4

4

9

7.7

6

12

10.5

8

16.8

14.5

10

19

16


הדפס דף זה

דף הבית  |  אודות  |  הודעות וחדשות  |  קווים  |  תעריפים  |  נסיעות מיוחדות  |  דרושים  |  צור קשר

Powered by ARASTAR