accessible
24.01.2019 /
     
 
 
מידע על זמני נסיעה ב sms
ניתן לשלוח שאלה ב sms  למספר 8787 ולקבל מיד את לוחות הזמנים
שולחים את פרטי הנסיעה המבוקשת, כגון נקודת מוצא, יעד ושעה (לדוגמה: מקצרין לחצור 10:00) למס 8787 ומקבלים מייד הודעת sms ובה כל האפשרויות: מספרי קווים, תחנות ושעות יציאה. אם לא ציינתם נקודת מוצא – המערכת מספקת מידע בהתאם למיקומכם. אם לא ציינתם שעה – המערכת מספקת מידע לשעה הקרובה.
הדפס דף זה

דף הבית  |  אודות  |  הודעות וחדשות  |  קווים  |  תעריפים  |  נסיעות מיוחדות  |  דרושים  |  צור קשר

Powered by ARASTAR